TVE támogató

Kihívás

Csatlakozom a Tudatos Vásárlók Egyesületének támogató tagjaihoz.

Eredmény

Hozzájárulok, hogy minél többen és minél többet tudhassunk a környezettudatos és etikus életmódról.

Ha Magyarországon mindenki csinálná

A TVE minden más támogatási forrástól függetlenül, minden korábbinál hatékonyabban végezhetné munkáját.

Adatok


15 pont


Bevállalnád? Lépj be!

Ezt a kihívást eddig 8 ember vállalta be

Összes megtakarítás

Mi az a TVE?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) fenntartható (azaz környezettudatos és etikus) életmóddal foglalkozó országos, közhasznú, non-profit civil szervezet. Legfőbb célja, hogy Magyarországon népszerűsítse és támogassa a környezettudatos vásárlói magatartást, az etikus (környezetileg és társadalmilag felelős) vásárlást és vállalati tevékenységet.

A TVE az Ökofitnesz kitalálója és működtetője.

Mi az a tudatos vásárlás, ki számít tudatos vásárlónak?

A fogyasztóknak alapvető szerepe van a világ állapotának kialakításában, fenntartásában – a fejlődés jobb vagy épp rosszabb irányba terelésében. Ezért a TVE minél több embert kíván megnyerni annak a gondolatnak, hogy vásárlói döntéseit körültekintően, a szokásos ár-minőség szempontokat kiegészítve hozza meg. Ez újfajta vásárlói hozzáállást, érzékenységet követel meg.

A TVE által hirdetett új fogyasztói tudatosság része például, hogy a vásárlók

 • tudatában vannak valós igényeiknek és ezek kielégítésére törekszenek;
 • vásárlói döntéseiket körültekintően, a szokásos ár-minőség szempontokat kiegészítve hozzák meg;
 • nem hagyják magukat befolyásolni a különböző fortélyos reklámtechnikák által;
 • figyelembe veszik a termékek környezetre, társadalomra és egészségre gyakorolt hatását;
 • mérlegelik a gyártók és szolgáltatók környezeti és társadalmi eredményeit; valamint
 • tisztában vannak a vásárlással járó jogoknak, kötelességeknek, illetve megkárosításuk esetén a jogorvoslat lehetőségeivel.

Mindez alapvető fontosságú a fenntarthatóság előremozdításában. Ha a vásárlók tudatosabban költik a pénzüket, ez visszahat a gyártókra is. A fenntartható termékek és szolgáltatások piaca így élénkül, a fenntarthatatlan termékek és gyártók kiszorulnak a versenyből, illetve változtatásra kényszerülnek.

Mit csinál konkrétan a TVE?

2001-es megalapítása óta az egyesület tevékenységének középpontjában a fogyasztók tájékoztatása áll. Az információs-tájékoztatási munka részeként a TVE

 • működteti a TudatosVásárló.hu információs webportált,
 • negyedévente megjelenteti a Tudatos Vásárló magazint,
 • a vásárlási döntéseket támogató adatbázisokat állít össze és tart fenn – ilyen a ZöldTérkép.hu, a Cégmérce, az Idénynövény adatbázis, vagy épp az E-szám adatbázis,
 • terméktesztjeiben rendszeresen hasonlítja össze a legnépszerűbb és alternatív termékeket,
 • könyveket és egyéb kiadványokat jelentet meg,
 • kampányokat és rendezvényeket szervez,
 • fogyasztóvédelmi és életmóddal kapcsolatos szaktanácsadást tart fenn,
 • oktatási kiadványokat, segédanyagokat készít és terjeszt,
 • készítette ezt a játékot is!

Mindemellett

 • jogi háttérmunkát végez,
 • rendszeresen folytat kutatásokat a legkülönbözőbb témákban,
 • különböző fórumokon képviseli a fogyasztók és a környezetvédelem érdekeit,
 • folyamatosan együttműködik más hazai és nemzetközi civil szervezetekkel, kutatóintézetekkel, hatóságokkal.

Civil, non-profit és közhasznú

Non-profit civil szervezetekre minden országban nagy szükség van. Az állam a rendelkezésére álló szűk keretek miatt ugyanis nem képes rá, hogy hatékonyan képviseljen minden olyan ügyet, amely szükséges a kiegyensúlyozott, a környezet és az emberi értékek védelmét egyaránt szem előtt tartó társadalmi és gazdasági fejlődéshez.

Bár az állam ilyetén tehermentesítésében az üzleti szektor is szerepet játszik, az öntevékeny és állampolgári érdekérvényesítésben aktív civil szervezetek egyúttal lehetőséget teremtenek

 • az állam és a helyi hatalom társadalmi ellenőrzésére (mindig akadnak ugyanis olyan érdekcsoportok, akik magukhoz ragadván a politikai hatalmat, azt a saját érdekük szerint kívánják felhasználni, és az is gyakori, hogy a politikai hatalom birtokosai különböző érdekcsoportok befolyása alá kerülve nekik kedvező döntéseket hoznak) és
 • az állampolgári öntevékenység számára.

A civil szervezetek között különösen nagy fontossággal bírnak a non-profit és a közhasznú szervezetek:

 • non-profit szervezetek azok lehetnek, amelyek a működésük során keletkező nyereséget tevékenységükbe forgatják vissza (azaz nem veheti azt fel jutalék formájában a tulajdonosi kör, mint azt látjuk a gazdasági vállalkozások esetében),
 • a közhasznúság legfontosabb kritériuma pedig az, hogy a közhasznú szervezetek tevékenységükkel ne csak tagjaikat, hanem a tágabb közösség érdekeit is szolgálják állami vagy területi önkormányzati feladatok ellátásával.

Az ilyen szervezetek további jelentősége abban áll, hogy nem aszerint és azért foglalkoznak tipikusan a jog-, érték- és érdekvédelemmel kapcsolatos ügyeikkel és tevékenységeikkel, mert az forintosítva is megéri. Ehelyett olyan társadalmi és környezetvédelmi problémák megoldására törekszenek,

 • amelyekre sok esetben az állam vagy a helyi önkormányzat figyelme már nem terjed ki;
 • amelyeket ezek már a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek végessége, illetve a társadalomtól való távolságuk miatt nem bírnak kezelni; s végül,
 • amelyekre már a gazdasági szektor sem figyel nyereségtermelő potenciál híján.

Közhasznú non-profit civil szervezetként a TVE is

 • önszerveződésen és öntevékenységen alapul – létrehozásában és fenntartásában a munkájában egyedül a közreműködő magánszemélyek személyes belátása és állampolgári aktivitása számít, nem pedig valamilyen külső (pl. állami, egyházi) szándék;
 • független az államtól, a politikai pártoktól és az egyházaktól – így mentes mindenféle politikai és vallási doktrína, érdek közvetlen érvényesítési szándékától;
 • intézményesült jogi személyiség – szervezeti és működési szabályai egyaránt biztosítják hatékony, hosszú távú, átlátható, elszámoltatható és törvényes keretek közötti működését;
 • visszaforgatja nyereségét tevékenységébe ahelyett, hogy a szervezethez kapcsolódó személyek magánvagyonát gyarapítaná;
 • a közérdekű célokhoz igazítja közhasznú tevékenységeit – ami a TVE esetében az élhető és biztonságos környezet, a méltányos életkörülmények és a társadalmi igazságosság megvalósítását jelenti az állampolgárok tájékoztatásán és oktatásán keresztül.

Miért fontosak a támogató tagok?

A civil szervezetek hatékony és független működése nagyrészt attól függ, sikerül-e forrásaikat tekintve is önálló lábra állniuk. Ha ugyanis tevékenységüket csupán az állam és a gazdasági szféra támogatásából fedezik, függetlenségük megkérdőjelezhető, stabilitásuk pedig veszélybe kerül.

Sőt, valójában a társadalmi szervezetek sikerességének egyik záloga pont az, van-e mögöttük kellően széles támogatói kör, amelyik magánadományaival biztosítja tevékenységüket. Ideális esetben a civil szervezetek nem szorulnak rá sem az állam, sem a vállalatok támogatására, a munkájukhoz szükséges anyagiakat szimpatizánsaik biztosítják.

Mindezen megfontolásokból a TVE is várja a magánadományokat. Mindaz, aki fontosnak tartja az egyesület tevékenységét, támogató tagként csatlakozhat az egyesülethez. A támogató tagok fix éves díjjal járulnak hozzá az egyesület céljainak megvalósításához – a fenntarthatóság előmozdításához.

A TVE az üzleti szektortól eddig sem fogadott el támogatást, és az államtól is legfeljebb pályázati úton elnyert támogatást kap, közvetlen költségvetési támogatást nem. Csatlakozz te is, segíts, hogy működése kiszámítható és teljesen független legyen!

Hogyan lehetsz támogató tag?

A TVE támogató tagjai nagykorú magánszemélyek lehetnek. Jelentkezés és további tudnivalók: http://www.tudatosvasarlo.hu/tamogass

SzKatalin képe
SzKatalin
5 év

Megcsináltam az adóbevallásom, és az 1% már náluk landol.:)